Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu szkoły.