Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

Rok szkolny 2018 - 2019