ZAKUPY NA AMAZON

Używając link do zrobienia zakupów na Amazon możesz pomóc szkole. Wystarczy kliknąć na link i wejść na swoje konto. Z  twoich kwalifikujących się zakupów Amazon przeznaczy  0.5% na szkołę Kościuszki. Ciebie to nic nie kosztuje a szkole się przyda każde dofinansowanie. ​​

Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki działa od 1951 r. W roku 2011 obchodziliśmy 60 lecie szkoły.  Najważniejszym celem szkoły jest zapoznawanie dzieci i młodzieży z kulturą kraju ich rodziców i dziadków oraz nauka języka polskiego.  Program nauczania obejmuje język polski, historie, geografie Polski i naukę religii. Zajęcia prowadzimy od przedszkola poprzez klasę zerową, osmioklasowa szkole podstawową po trzyletnie liceum. Pracujemy z podręcznikami przygotowanymi i napisanymi specjalnie dla naszych uczniow tu w Ameryce.Jedna z autorek naszych podręcznikow do klas 0,I,II,III,IV,V iVI  jest nasza wspaniała nauczycielka p. Małgorzata Pawlusiewicz. Pedagog o ogromnym doświadczeniu i wielkiej wiedzy pedagogidznej  i  metodycznej.  Nasza szkoła prowadzi specjalne lekcje  religii przygotowujące dzieci do I Komunii Sw. a młodziez do Sakramentu Bierzmowania  przy Parafii sw. Władysława.  W szkole pracuje 45 nauczycieli i katechetow. Wszyscy nauczyciele i katecheci to wykwalifikowana i wspaniale przygotowana kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych i ogromnym doswiadczeniu.

Egzamin klas ósmych
w szkole im. Tadeusza Kościuszki
w Chicago.
  

Zakończenie ósmej klasy przez uczniów to sfinalizowanie pierwszego bardzo ważnego etapu w polskiej szkole. Próg ósmej klasy to podejmowanie ważnych dla naszych dzieci decyzji: wybór szkoły średniej, egzaminy do niej, przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, Sakrament Bierzmowania i wreszcie podsumowanie lat spędzonych w polskiej szkole czyli egzamin klas ósmych. Pytamy, po co on jest potrzebny?  Odpowiedź jest prosta - coś się kończy i należy to podsumować, zaznaczyć ważny moment w życiu ucznia polskiej szkoły. Na podstawie wieloletnich obserwacji mogę stwierdzić, że wielu uczniów  polskich szkół nie kontynuje nauki w klasach licealnych tylko kończy edukację w szkole podstawowej. Egzamin klas ósmych to podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy o języku, historii i geografii Polski. Dla tych uczniów kończy się przygoda z polską szkołą, niestety.  Dla  uczniów, którzy pozostają w polskiej szkole, egzamin jest pierwszą próbą sprawadzenia się  przed późniejszym egzaminem maturalnym,  testem certyfikatowym  i egzaminem Seal Biliteracy, który daje uczniom możliwość uzyskania kredytów z języka  na uczelniach stanowych i miejskich. Nasi uczniowie będą zdawać egzaminy z języka polskiego  i należy ich do nich przygotować i  zapoznać  z  formą egzaminu. Uczniowie bardzo miło wspominają egzamin klasy ósmej, często mówią, że czują się dorośli i ważni. Egzamin klas ósmych to również wielkie przeżycie dla rodziców, którzy uzmysławiają sobie, jak wiele wydarzyło się w życiu ich dzieci związanego  z polską szkołą, ile dostarczyła im wiedzy, przyjaźni i wrażeń. Egzamin daje im również bodziec do pomyślenia nad przyszłością swoich dzieci i zmotywowania ich do kontynuacji nauki w polskiej szkole.  Egzamin klas ósmych to również dodatkowa praca dla nauczycieli uczących w tych klasach. Muszą przygotować uczniów do egzaminu i dokonać jego poprawy – są to dziesiątki godzin poświęconych uczniom i szkole. Wiemy również, że warto to wszystko robić, bo są widoczne efekty przygotowań do egzaminu i pracy  przed nim. Uczniowie systematyzują wiadomości i podchodzą bardziej odpowiedzialnie do zadań domowych  i powtórek. Momentem wieńczącym klasę ósmą jest uroczysta Msza Święta i  GRADUACJA. Idąc  w togach, pokazują wszystkim, jak są ważni, dorośli i jak wiele już osiągnęli w swoim życiu.

Dyrektor szkoły
Urszula A. Gawlik

Matura
u
Kościuszki

​​Co roku w kwietniu, w Polskiej Szkole im. Tadeusza Kościuszki, najstarszej polonijnej szkole w Chicago, odbywa się egzamin maturalny. Najpierw odbywa się część ustna, podczas której maturzyści przedstawiają i omawiają swoje prezentacje na wybrany temat związany z polską kulturą, historią lub geografią. Wybór tematów prezentacji ustnych jest zawsze bardzo zróżnicowany. Uczniowie wybierają tematy dotyczące ich ulubionych miejsc w Polsce, rodzinnych miejscowości lub sylwetek sławnych Polaków, takich jak Tadeusz Kościuszko, Jan Kochanowski, Maria Skłodowska-Curie czy Jan Matejko. Wśród chłopców popularnością cieszą się tematy dotyczące historii polskiej wojskowości i sportu. Wśród dziewcząt dominują tematy
dotyczące literatury, sztuki, regionów turystycznych czy osiągnięć naukowych, a także życia w świecie dwóch kultur i języków. Prezentacje dotyczą również polskich kulinariów, folkloru czy mniejszości religijnych w Polsce, a także bardzo ciekawe prezentacje dotyczące rozwoju ekonomicznego Polski po 1989 roku oraz relacji polsko-chińskich i historii harbińczyków, czyli
polskiej społeczności w Chinach. To tylko niektóre tematy z ostatnich lat.

Druga część egzaminu, obejmuje część językową, testującą sprawności językowe i część pisemną. Część językowa, wzorowana na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, testuje sprawność rozumienia ze słuchu, gramatykę, rozumienie tekstu czytanego i składała się z kilkunastu różnorodnych zadań o odmiennej tematyce. Część pisemna składa się z testu wiedzy o Polsce, obejmującym zagadnienia z historii, literatury i geografii, oraz kilkunastu tematów, na podstawie których należy napisać esej podparty argumentami, wiedzą i własnymi przemyśleniami. Tematy prac pisemnych dotyczą różnych zagadnień – od recenzji ulubionej książki, poprzez teksty argumentacyjne wybory życiowe młodych ludzi oraz jaka jest rola polskiej kultury i tradycji w świadomości młodzieży polonijnej urodzonej i wychowywanej w Stanach Zjednoczonych. Eseje dotyczą również roli dzieciństwa i wspomnień w życiu człowieka, podróży jako narzędzia poznawania innych kultur i uczącego szacunku dla odmiennych obyczajów, tradycji i religii, czy tematy poruszające problem samotności i
zagubienia młodzieży w erze mediów społecznościowych. Są również tematy dotyczące rozważań o świecie najwyższych wartości w życiu człowieka oraz tego, czy we współczesnym świecie można je jeszcze odnaleźć.

Co roku do egzaminu maturalnego w szkole Kościuszki przystępuje kilkudziesięciu maturzystów, dla których jest to ostatni sprawdzian wieńczący dwunastoletnią przygodę z polską szkołą. Przed nimi rok wytężonej pracy w ostatniej klasie szkoły amerykańskiej oraz wybór przyszłej drogi życiowej – kierunku studiów, a tym samym – kariery.

Anna Rosa
nauczyciel klas licealnych w Polskiej Szkole im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI.

 Jedenasty listopada 2017 roku- to ważna data dla naszej szkoły.
W tym dniu pani Barbara Sienkiewicz wraz z uczniami dokonała uroczystego przecięcia wstęgi i  została otwarta  szkolna  biblioteka. Do tego wydarzenia nauczyciele sobotnich zajęć w lokalizacji na Harlem przygotowywali się od kilku miesięcy.
Pomysł  stworzenia szkolnej biblioteki zrodził się już kilka lat temu z inicjatywy  pani Beaty Sontowski i pani Magdaleny Sznicer. Budżet szkoły nie pozwalał na realizację zamierzonego przedsięwzięcia. Panie nauczycielki:  Anna M. Sabiniewicz,Beata Sontowski, Magdalena Sznicer, Barbara Sienkiewicz, Izabela Stanuch, Elżbieta Romanek i Dorota Strek postanowiły wziąść  sprawy  w swoje ręce. Z własnej inicjatywy  zorganizowały  warsztaty plastyczne z okazji świąt  Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Za zgodą pani dyrektor Urszuli Gawlik i pani prezes Anety Dudek całkowity dochód z warsztatów został przeznaczony  na zakup książek do biblioteki.  Zarząd Koła Rodzicielskiego  dodatkowo wsparł  bibliotekę pieniędzmi pochodzącymi ze sprzedaży pączków z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 Duża część książek została zamówiona przez panią Annę Sabiniewicz w Polsce, szczególnie książki do czytania poziomami, a także baśnie, legendy oraz  książki historyczne. Resztę  książek otrzymaliśmy od uczniów, rodziców i nauczycieli.
Opiekunem biblioteki jest pani Barbara Sienkiewicz, która od września przy pomocy pani Anny Sabiniewicz i uczniów swojej  klasy organizowała bibliotekę.
Gratulujemy i bardzo się cieszymy, że mamy naszą własną szkolną bibliotekę. BRAWO!!!
Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z księgozbioru szkolnej biblioteki.

Anna Sabiniewicz
wicedyrektor szkoły

ZESPÓŁ  
„PRZEPIÓRECZKA”

Zajęcia zespołu ludowego „Przepióreczka” działającego przy Polskiej Szkole im. Tadeusza Kościuszki w Chicago, odbywają się w każdą środę od godziny 5:30pm. do 6:30pm w budynku przy ulicy Harlem. Zajęcia są prowadzone przez panią choreograf Barbarę Dziugan. Pani Barbara jest doświadczonym choreografem, uwielbianym przez dzieci, które zawsze z ogromną ochotą przychodzą na zajęcia zespołu.

Występy zespołu „Przepióreczka” na każdej uroczystości szkolnej  budzą wiele przepięknych emocji. Piękne tańce ludowe, kolorowe stroje oraz donośny śpiew członków zespołu jest najbardziej oczekiwanym momentem każdej uroczystości.

Zespół „Przepióreczka” w ostatnim roku szkolnym uświetnił występami takie uroczystości jak: jasełka szkolne, opłatek Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, dziecięcą zabawę karnawałową  i obecnie przygotowuje się do wzięcia udziału w przeglądzie zespołów ludowych Związku Narodowego Polskiego 10 marca 2018 roku.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które chciałyby się zapisać do zespołu do przyjścia na próby w każdą środę.

Czekamy na Was!!!

Na Strunie

  
Zespól muzyczny „ Na strunie” powstał z inicjatywy Panu Cecylii Jabłońskiej w roku szkolnym 2013/2014. Od początku zespól jest prowadzony przez Panią Katarzynę Grochowska, PhD absolwentkę University of Chicago, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu zespołów wokalnych i instrumentalnych.
Jest to jedyny w swoim rodzaju zespół, ponieważ zrzesza, nie dzieci, ale rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Celem zespołu jest uświetnianie uroczystości szkolnych, takich jak koncerty, przedstawienia, msze święte, uroczystości bierzmowania i pierwszej komunii oraz graduacje. Rodzice chcą dać przykład zaangażowania swoim dzieciom i zachęcić swoje pociechy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły jak i autentycznego przezywania uroczystości kościelnych,.
Na dzień dzisiejszy zespól zrzesza piętnastu rodziców, którzy albo powrócili do uprawiania muzyki albo nauczyli się śpiewać od podstaw w zespole.  Serdecznie zapraszamy do nas do wspólnego przezywania przygody z muzyka i piosenka.
  

Gaudeamus igitur w wykonaniu zespołu podczas graduacji klas VIII i IIIL - maj 2018r.

KÓŁKO
TEATRALNE

  
 „Świat podobny jest do amatorskiego teatru;
więc nieprzyzwoicie jest  pchać się w nim do ról pierwszych,
a odrzucać podrzędne.
Wreszcie każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem
i nie brać jej zbyt poważnie”

Bolesław Prus

Kółko teatralne działa w naszej szkole  od października 2017 roku.  Był to pomysł nauczycielek, które przez tę formę sztuki chcą rozbudzić zainteresowanie językiem polskim. Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej, wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Teatr jest jedną z najciekawszych technik nauczania języka oraz daje szansę naszym uczniom na to, że w przyszłości będą  świadomymi odbiorcami tego rodzaju sztuki. Podstawowym założeniem programu  kółka teatralnego jest rozwój: językowy, ( poprawienie wymowy, poszerzenie słownictwa , kształcenie prawidłowej wymowy,  intonacji) emocjonalny i ruchowy.

Opiekunami kółka teatralnego  są panie:  Anna Maria Sabiniewicz, Marzena Jabłońska i  Barbara Golec.

Zajęcia skierowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły,  odbywają się raz w tygodniu  w sobotę
 w budynku naszej szkoły przy ulicy Harlem od godziny 11:45 do 1:00 ( zajęcia  są bezpłatne).

W bardzo krótkim czasie, bo od października do grudnia udało nam się przygotować przedstawienie świąteczne.  Był to spektakl słowno- muzyczny przybliżający polskie tradycje świąt Bożego Narodzenia.   9 i 16 grudnia uczniowie z kółka teatralnego zaprezentowali  przedstwienie  swoim szkolnym  koleżankom i kolegom. Fragmenty tego przedstawienia uświetniły także spotkanie opłatkowe Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. 
Wszystkich  chętnych do kółka teatralnego zapraszamy na nasze próby w soboty.

Anna Maria Sabiniewicz
​​