Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.