ZAKUPY NA AMAZON

Używając link do zrobienia zakupów na Amazon możesz pomóc szkole. Wystarczy kliknąć na link i wejść na swoje konto. Z  twoich kwalifikujących się zakupów Amazon przeznaczy  0.5% na szkołę Kościuszki. Ciebie to nic nie kosztuje a szkole się przyda każde dofinansowanie. ​​

Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

Egzamin z języka polskiego STAMP4S dla Seal of Biliteracy
W kwietniu 2018 r. w amerykańskich szkołach dostępny będzie test STAMP4S z języka polskiego, który może być użyty dla celów Seal of Biliteracy.

Seal of Biliteracy to nagroda przyznawana przez szkoły, okręgi szkolne lub departamenty edukacji uczniom, którzy wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego i języka obcego w szkole średniej. Seal of Biliteracy jest wyróżnieniem w formie pieczęci na dyplomie lub wykazie ocen amerykańskiej szkoły średniej. Rozpoczęto go w Kalifornii w 2008 r., obecnie istnieje już w 28 stanach, a wiele innych pracuje nad jego wdrożeniem do swoich szkół.
Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej Seal of Biliteracy: 
http://sealofbiliteracy.org/

Seal of Biliteracy ma być zachętą dla uczniów do kontynuowania dwujęzyczności, uhonorowaniem ich umiejętności językowych i również ważnym świadectwem kompetencji językowych dla potencjalnych pracodawców i wyższych uczelni. To wyróżnienie obejmuje wszystkie języki. W kilku stanach tj. jak Illinois i Minesota uczniowie posiadający Seal od razu otrzymują kredyty na stanowe college i uniwersytety. Taki jest również cel tego projektu w innych stanach, jednak prace nad tym programem często nie są łatwe i prowadzone są w kilku fazach. 
Seal of Biliteracy nie jest zwykłą pieczątką. Jest to oficjalne wyróżnienie, które musi być zatwierdzone przez stanowy rząd specjalną ustawą. Z roku na rok coraz więcej uczniów legitymujących się biegłą znajomością języka obcego i języka angielskiego bierze udział w tym projekcie w stanach, w których już istnieje. Seal jest ważnym świadectwem kompetencji językowych absolwentów szkół średnich dla wyższych uczelni i potencjalnych pracodawców. Z badań rynku wynika że, 66% pracodawców poszukuje pracowników wielojęzycznych. Seal jest więc dla pracodawców sygnałem, że potencjalny pracownik wyróżnia się znajomością języka obcego na wysokim poziomie.

Aby otrzymać Seal of Biliteracy na dyplomie lub świadectwie, należy zdać odpowiedni egzamin z języka obcego. Każdy stanowy departament edukacji ustala listę testów dopuszczalnych w ramach Seal. Są to standaryzowane testy, które spełniają wszystkie kryteria, zazwyczaj wyznaczone przez organizację językową ACTFL. Taki test zawiera cztery kategorie (pisanie, słuchanie, czytanie, mówienie).


STAMP4S jest pierwszym w historii adaptacyjnym testem komputerowym z języka polskiego, dostępnym w całych Stanach Zjednoczonych. Posiada on taki sam format, jaki mają testy używane dla testowania innych języków popularnych, takich jak hiszpański, francuski czy chiński. 
Uczniowie zainteresowani zdawaniem egzaminu z języka polskiego i otrzymaniem Seal of Biliteracy powinni zgłosić się jak najszybciej do swoich doradców szkolnych lub administracji. Listy osób zainteresowanych zdawaniem egzaminu tworzone są zazwyczaj już jesienią. Egzamin zwykle oferowany jest dla uczniów 3 i 4 klasy szkoły średniej.


W razie jakichkolwiek pytań czy komentarzy, należy kontaktować się z Marzanną Owińską, e-mail: [email protected] 

Ważne linki dla stanu Illinois:

Lista okręgów szkolnych uczestniczących w projekcie Seal of Biliteracy w stanie Illinois w 2017r.:
https://www.isbe.net/Documents/participating-districts.pdf

Dokument Departamentu Edukacji w Illinois:
https://www.isbe.net/Documents/ONEARK.pdf
Proszę przeczytać paragrafy 1.442 i 1.465.

Informacja na temat kredytów w ustawie rządowej o Seal of Biliteracy:
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?GA=98&DocTypeID=HB&DocNum=4330&GAID=13&SessionID=88&LegID=92787

Lista publicznych uniwersytetów i collegów, które przyznają kredyty w Illinois.
http://www.ibhe.org/Links/institutions.asp

Światło historii przekazane w Szkole Kościuszki

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 13. Managing Director
 14. Managing Director
 15. Managing Director
 16. Managing Director
 17. Managing Director
 18. Managing Director
 19. Managing Director
 20. Managing Director
 13 grudnia 1981 roku został wprowadzony stan wojenny na terenie całej Polski i trwał aż do 22 lipca 1983 roku. W tym okresie internowano ponad 10 000 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób w tym 9 górników z Kopalni Wujek podczas pacyfikacji strajku.  W czerwcu 1982 roku powstała podziemna organizacja antykomunistyczna kierowana  przez Kornela Morawieckiego o nazwie Solidarność Walcząca. Powstała ona na tle różnic wśród działaczy związku zawodowego „Soldarność”, co do sposobu walki z komunistami po wprowdzeniu w Polsce stanu wojennego. Solidarność  Walcząca żądała niepodległości Polski i wolności dla narodów opanowanych przez komunizm. Głównymi formami walki były podziemna działalność  wydawnicza i informacyjna, nadawanie nielegalnych audycji radiowych, organizownie protestów, demonstracji ulicznych i strajków. Solidarność Walcząca była najbardziej bojową, najlepiej zakonspirowaną  i sprawiającą najwięcej kłopotu komunistycznej władzy organizacją opozycyjną. Jej przywódca Kornel Morawiecki jest obecnie Marszałkiem Seniorem VIII kadencji Sejmu.

Całą historię powstania i działalności Solidarności Walczącej poznali w ostatnią sobotę uczniowie klas starszych Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago na spotkaniu z panem Dariuszem Olszewskim. Pan Olszewski był członkiem Solidarności Walczącej, uczestnikiem starć z pacyfikującymi zakłady oddziałami wojska i ZOMO, współpracownikiem struktur poligraficznych, współorganizatorem kolportaż uczasopism podziemnych i ochraniarzem przewodniczącego  Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Uczniowie wysłuchali z wielkim zainteresowaniem ciekawej prelekcji pana Olszewskiego, a następnie obejrzeli, wystawę poświęconą Solidarności Walczącej. Największe zainteresowanie wzbudziły eksponowane pałki, tarcze, hełmy milicyjne z okresu stanu wojennego oraz dziesiątki przykładowych ulotek drukowanych potajemnie w stanie wojennym.  Wystawa przedstawiała całą historię od wprowadzenia stanu wojennego poprzez strajki, powstanie Solidarności Walczącej  i wszystkie działania na rzecz obalenia komunizmu w Polsce. Doskonałą rekapitulacją było wypełnienie przez uczniów Karty Pracy do oglądanej wystawy. O zainteresowaniu uczniów świadczyły liczne pytania skierowane do organizatorów spotkania. Całość była filmowana i powstanie z tego dokument, który będzie wykorzystywany w przyszłości.   Dziękujemy za wspaniałe światło historii przekazane na wyjątkowej lekcji.
Urszula Gawlik
dyrektor szkoły