Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

Ogólne Informacje o Sakramentach

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Pierwszej  Komunii św. w  Guerin Prep.  odbywają się: pierwsza zmiana od 11:15am do 12:00pm i druga zmiana od 3:15pm do 4:00pm w sobotę.

Katecheza przygotowująca do Sakramentu Pierwszej  Komunii św. na  Harlem w sobotę  rozpoczyna się od godz. 8:00am do 8:45am, w poniedziałek od godz. 4:30pm do 5:15pm. 

Katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania na Harlem w piątek rozpoczynaćasię od godz. 7:45pm do 8:30pm.  

Religia we wszystkich innych klasach, oprócz  klas sakramentalnych, odbywa się w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Sakramenty święte. są przygotowywane i celebrowane przez naszą szkołę w ścisłej współpracy z Parafią św. Władysława przy 5345 W. Roscoe Ave Chicago.

Sakrament
Pierwszej Komunii Świętej

Formularz do Pierwszej Komunii Świętej

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki przekazuje informacje o Sakramencie Pierwszej Komunii Świętej na rok szkolny 2017/2018.

Wierzący rodzice mają obowiązek chrześcijańskiego wychowania swych dzieci. Poprzez zawarcie związku małżeńskiego oraz ochrzczenia swego dziecka, przyjęli na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Ponieważ dzieci to największy nasz skarb, dlatego wszyscy razem pomożemy im dobrze przygotować się do tego dnia kiedy przyjmą Chrystusa do swego serca.
Sakramenty Święte w naszej szkole organizujemy wspólnie z parafią św. Władysława 
(St. Ladislaus Church) 5345 W Roscoe, Chicago IL 60641.

Stosując się do wymogów Archidiecezji informujemy, iż do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej mogą przystąpić dzieci, które są objęte co najmniej dwuletnią nauką katechizacji. Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki są w takim systemie, natomiast dzieci spoza naszej szkoły muszą przedstawić katechecie zaświadczenie o katechizacji z innego miejsca. Do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystępują uczniowie klas drugich.

Sakrament I Komunii św. odbędzie się w sobotę 12 maja 2018r. 

Dzieci z budynku Guerin Prep. I zmiana i Harlem /sobota/ przyjmą komunię o g. 10:00am, dzieci z budynku Guerin Prep. II zmiana i Harlem /poniedziałek /o godz. 1:00pm. 

Strój obowiązujący dla dziewczynek - białe sukienki, dla chłopców - ciemne garnitury.

Pierwsza Spowiedź św. odbędzie się w piątek 11 maja 2018r. od godz. 4pm do 6:30pm. 

Próby będą się odbywały: I zmiana 7 i 8 maja /poniedzaiałek, wtorek/ – 7:45pm.
  II zmiana 9 i 10 maja /środa, czwartek/- godz.7:45pm.

Zapraszamy również wszystkie dzieci na „Biały tydzień” od 13 do 17 maja o godz.7pm. w strojach komunijnych./od poniedziałku do czwartku/.

Drodzy Rodzice! Zależy nam na tym by przygotowanie do Pierwszej Komunii św. stało się okazją do odrodzenia życia religijnego w rodzinie, dlatego pragniemy objąć katechizacją nie tylko dzieci ale i rodziców. W związku z tym zapraszamy prawie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszę św. o godz. 1:30pm oraz na spotkania po mszy w sali pod kościołem. Udział w tych mszach jest OBOWIĄZKOWY! Na każdej Mszy będzie sprawdzana obecność. Dwie nieobecności na Mszy św. mogą spowodować niedopuszczenie do Sakramentu I Komunii św. Dzieci zachęcamy do pilnego uczenia się katechizmu i uczęszczania na msze św.

Zapraszamy na Msze św. :8 października 2017r.,12 listopada 2017r., 10 grudnia 2017r., 14 stycznia 2018r., 11 lutego 2018r., 4 marca 2018., 8 kwietnia 2018r., 13 maja 2018r. Spotkania z rodzicami odbędą się: 8X, 10XII,14I, 8IV.

Serdecznie prosimy Państwa o udział w w/w Mszach św. i spotkaniach! 
Opłaty za przygotowanie do Sakramentu I Komunii św. wynoszą dla uczniów naszej szkoły:
• 1 dziecko = $305 
• 2 dzieci = $ 600 

Dla dzieci nie będących uczniami naszej szkoły opłata wynosi: 
• 1 dziecko = $400 

W sumie tej wliczone są opłaty lekcji religii ,opłata kościelna, różaniec, Biblia, świeca, modlitewnik, książeczka 1-piątkowa, obrazek, dekoracja kościoła, kwiaty, zestaw 5 zdjęć, DVD, zespół muzyczny, livestriming, organista i pielgrzymka.

Opłata za Sakrament jest bezzwrotna.

Rodzice dzieci komunijnych otrzymają formę, którą należy wypełnić i dostarczyć ze świadectwem chrztu św. /Certificate of Baptism/ katechetom lub wychowawcom klas uczącym w poszczególnych klasach do końca listopada.

Opłatę za sakramenty święte można uiścić w dniu 8 października na spotkaniu pod kościołem lub w wyznaczonych dniach i miejscach: 

Budynek Guerin Prep: 18 listopada oraz 9 grudnia od godz. 8am do 9am i od godz. 11:30am do 12:30pm (przy głównym wejściu do budynku szkoły)

Budynek Harlem 18 listopada od od 8am do 9:00am. i 20 listopada od 5pm do 7pm. oraz 9 grudnia od 8am do 9am i 18 grudnia od godz. 5:00pm do 7:00pm.

Po wyznaczonych terminach dotyczących uiszczenia opłaty za przygotowanie do sakramentu Komunii św. będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości $15.

W sprawie opłat za Sakrament Pierwszej Komunii św. proszę kontaktować się z: p. prezes Anetą Dudek tel.(773) 297-3134.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville Indiana odbędzie się w niedzielę 20 maja 2018r. Msza św. w Merrillville o godz. 12pm. Dojazd własnymi samochodami. W programie Msza św, oglądanie Panoramy, pizza, gry i zabawy. Posiłek opłacony tylko dla dzieci komunijnych.

Wszelkie informacje pod telefonami:
Katecheci : 

Guerin Prep. 
-p. G. Wójtowicz 773-590-4042 
 -p. C. Jabłońska 773-544-6573 
-p. K. Lachman 773-910-6971.  

Harlem 
  -p.D. Strek 773-577-1990


Dyrektor szkoły                 Koordynator katechetyczny            Prezes Koła  Rodzicielskiego
Urszula A. Gawlik              Cecylia Jabłońska                          Aneta Dudek
​​

Sakrament
Bierzmowania

Kandydat do Bierzmowania - forma
Swiadek do Bierzmowania - forma
Godziny Serwisowe - forma
Sakramenty święte w naszej szkole organizujemy z Parafią św. Władysława (St. Ladislaus Church) 5345 W. Roscoe, Chicago IL 60641. 
 
Stosując się do wymogów Archidiecezji informujemy, iż do Sakramentu Bierzmowania mogą przystąpić uczniowie, którzy są objęci co najmniej dwuletnią nauką katechizacji. Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki są w takim systemie, natomiast młodzież spoza naszej szkoły musi przedstawić katechecie zaświadczenie o katechizacji z innego miejsca gdzie uczestniczyła w lekcjach religii.   
 
Sakrament Bierzmowania odbył się w sobotę 17 marca 2018r. o godz. 11.00am. Szafarzem Sakramentu był ks. Biskup Andrzej Wypych. Cały sakrament można obejrzeć na  stronie internetowej
 
Młodzież w dniu Bierzmowania otrzymała: szarfę z imieniem, krzyż, pamiątkę-zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu i Biblię.  
 
Przez cały rok szkolny poprzedzający Sakrament Bierzmowanie młodzież spotyka się a specjalnych Mszach św. dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania prawie w każdą czwartą niedzielę miesiąca.  Obecność na mszach i spotkaniach jest obowiązkowa. Dwie nieobecności mogą spowodować niedopuszczenie ucznia do Sakramentu.  
 
 
Opłata za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla uczniów naszej szkole jest zależna od ilości kandydatów i innych rzeczy o których rodzice zdecydują na zebraniu. W roku szkolnym 2017/2018 wynosiła ona: $245. Dla dzieci nie będących uczniami naszej szkoły:  $400  
W sumie tej były wliczone opłaty lekcji religii, opłata dla kościoła, Biblia, dekoracja kościoła, kwiaty, zestaw 3 zdjęć, DVD, livestreem, zespół muzyczny i organista. 
 
Opłata za przygotowanie do sakramentu jest bezzwrotna. 
 
Świadek do Bierzmowania musi być w stanie zaświadczyć, że jest praktykującym katolikiem. Młodzież otrzymuje formę dla siebie i świadka Bierzmowania, które należy wypełnić i dostarczyć ze świadectwem Chrztu św. katechetom do końca listopada. 


Wszelkie informacje pod telefonami:
Kordynator katechetyczny - Cecylia Jabłońska 773-544-6573
Katecheci : 
Guerin Prep. -p. E. Gandy 773-240-7162 
OJ Damian Mazurkiewicz 773-936-5350 
p. G. Wójtowicz 773-590-4042 
Harlem (piątek) –p. C. Jabłońska 773-544-6573
Harlem (piatek) – OJ Jakub Śpiewak 773-358-0960

Koordynator Katechetyczny         Prezes Koła Rodzicielskiego             Dyrektor Szkoły
Cecylia Jabłońska                                     Aneta Dudek                                                Urszula Gawlik