Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
Informuje rodziców  i uczniów naszej szkoły, iż rok szkolny 2014/2015
rozpoczynamy  6 i 7 września 2013r.

września  -  piątek Władysławowo         od godz. 5pm do 8pm.
                                                                   klasy licealne do 8:30pm
września rozpoczynają uczniowie klas sobotnich.
Budynek Harlem /sobota/  rozpoczynają zajęcia
                                                                   od godz. 8:30am do 11:30am.
Budynek Władysławowo  /sobota/  rozpoczynają zajęcia
                                                                   od godz. 12pm do 3pm.
Budynek Guerin Prep. rozpoczyna naukę:    od godz.8am – 11:30am ( I zmiana)
                                                                   klasy licealne do 12:00pm       
                        od godz.12pm – 3:30pm ( II zmiana).
Adresy budynków to:
Władysławowo:  5345 W. Roscoe Ave. Chicago.
Harlem:           5341 N. Harlem  Ave. Chicago.
  Guerin Prep.:   8001 W. Belmont Ave., River Grove.

W pierwszy dzień szkoły nie będzie katechezy przygotowującej do Sakramentów  Bierzmowania i  I Komunii św.  Katechezy rozpoczną się w drugim tygodniu nauki.

Katecheza przygotowująca do Sakramentu I Komunii św i Bierzmowania przewidziana jest  w następującym czasie:

Guerin Prep.:        I zmiana od godz. 11:15am do 12:00pm    
                            II zmiana  od godz. 3:15pm do 4pm.
         Bierzmowanie dla obu zmian od godz. 11:15am do 12:00pm.
Władysławowo piątek  -  o godz. 8pm do 8:45pm
Władysławowie i Harlem  I Komunii św. rozpoczynają o godz. 8am do 8:45am,
Bierzmowania na  Władysławowie prowadzona będzie  w godz.: 8:00am do 8:45am.

Religia we wszystkich innych klasach, oprócz klas sakramentalnych, odbywać się będzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.  Sakramenty św. są przygotowywane i celebrowane przez naszą szkołę w ścisłej współpracy z Parafią Św. Władysława przy 5345 W. Roscoe Ave.  w Chicago.

Rodzice, którzy nie mieli możliwości zapisania dzieci do szkoły, będą mieli jeszcze jedną okazję dokonać tego bez opłaty manipulacyjnej w wysokości $50 podczas ostatecznego terminu  zapisów to - 1 i 2 września tylko w budynku na Harlem  od godz. 10pm do 5pm.  Opłatę manipulacyjną będą musieli zapłacić rodzice zapisujący dzieci w pierwszym dniu szkoły i pozostałe dni roku szkolnego.

Opłaty za szkołę wynoszą:       $340 jedno dziecko
                                               $550 dwoje dzieci
                                               $620 troje i więcej.
dodatkowe opłatę za  przedszkole i gimnazium    $20 od dziecka
graduacje -  klasa VIII i III Gimnazium  $40.


Przy zapisach należy uiścić całą opłatę, płacąc czekiem, gotówką lub money order. Forma rejestracyjna musi być dokładnie wypełniona i podpisana przez rodzica, który musi znać i stosować się do wymogów i regulaminu szkoły, jeżeli chce zapisać dziecko do szkoły.  Do przedszkola przyjmujemy dzieci, które ukończyły 3 lata, dzieci do klasy zerowej muszą mieć ukończone 5 lat, a do klasy pierwszej skończone 6 lat.  Zerówka w naszej szkole jest obowiązkowa!!!   Nauczyciele uczący będą sprawdzać na początku roku szkolnego dyplomy ukończenia klasy zerowej.

Zapisać będzie można dzieci do wszystkich trzech budynków i tylko do klas, w których są jeszcze miejsca.                                                            

Sprzedaż podręczników  będzie się odbywać tylko w budynku na Harlem.
1 i 2 września od godz. 10pm do 5pm.
W pierwszy dzień szkoły sprzedaży książek nie będzie!

Książki będzie można kupić w pozostałe soboty września i października od godz. 8 am do 1pm. Kontakt z kolporterem książek p. Teresą  Rocko (224)202-3253 w ciągu tygodnia wieczorami i w soboty w czasie trwania lekcji (773)775-1797.

W budynku Guerin  Prep. będą otwarte dwie klasy przedszkolne, trzy klasy zerowe    i po dwie klasy pierszwa, drugie i trzecie.  Podział klas został dokonany na Konferencji  Pedagogicznej  wg równej ilości chłopców i dziewczynek  w klasach przez dyrektora i nauczycieli uczących w danych klasach.  W pierwszy dzień szkoły rodzice klas przedszkolnych, zerowych, pierwszych, drugich i trzecich  będą  mogli wejść ze swoimi dziećmi do szkoły,  gdzie nastąpi wyczytanie - podział na klasy.  Po odczytaniu list klasowych nauczyciele wraz z dziećmi i rodzicami udadzą się do klas, gdzie nauczyciele poinformują  o wymaganiach i formach współpracy szkoły             i rodziców.

W naszej szkole obowiązuje specjalna forma zwalniania uczniów z  lekcji, oczywiście tylko w wyjątkowych przypadkach. Polega ona na przekazywaniu dyżurującym rodzicom przed rozpoczęciem lekcji kartki z prośbą o zwolnienie dziecka. Rodzice dyżurujący przy drzwiach  mają specjalne karty identyfikacyjne zawieszone na szyi. Na zwolnieniu powinno być podane imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwisko nauczyciela, godzina zwolnienia i powód. Bez tych informacji nie może nastąpić zwolnienie.

O godzinie określonej w zwolnieniu  dziecko będzie czekało na rodzica przy drzwiach wyjściowych. Taka sama informacja powinna być przekazana również nauczycielowi  przez ucznia, aby o właściwej porze uczeń mógł być przygotowany    i zaopatrzony w treść zadania domowego.  Przy odbiorze dziecka rodzic musi go wypisać w specjalnej książce zwolnień.

Rodzice mogą wchodzić  na teren szkoły TYLKO w wyznaczonych przez szkołę dniach np. pierwszy dzień szkoły, dzień otwarty, wywiadówka.
W pozostałe dni nauki wchodzenie rodziców na teren budynków szkolnych jest ABSOLUTNIE zabronione.  Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci i wymogami szkół amerykańskich, od których wynajmujemy budynki.

W ciągu trwania roku szkolnego są  Rodzicom przekazywane przez dzieci NOWINKI SZKOLNE, w których informujemy  o wszelkich sprawach dotyczących życia szkoły. Prosimy o ich dokładną lekturę. Nowinki są również zamieszczane na szkolnej stronie internetowej, gdzie możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje o szkole oraz telefony kontaktowe. Zapraszamy do odwiedzania  naszej strony internetowej www.szkolakosciuszki.com

Dzieci i młodzież po wejściu do budynków szkolnych muszą wyłączyć telefony komórkowe. Nie wolno uczniom przynosić do szkoły żadnych urządzeń elektronicznych. Jeżeli w trakcie trwania szkoły i lekcji  uczeń będzie używał telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zostanie on mu odebrany           i oddany wyłącznie do rąk rodzica w terminie określonym przez dyrektora szkoły       i nauczyciela.

Dzieci i młodzież muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły punktualnie.
Za każde spóźnienie powyżej 10 minut rodzic będzie musiał uiścić opłatę w wysokości $15.  Trzy spóźnienia do szkoły obniżają ocenę ucznia z zachowania         i będzie dopisana jedna nieobecność."To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić." -T. Kosciuszko
Tadeusz Kosciuszko School of Polish Language
NASZA SZKOLA
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki
5341 N. Harlem Ave., Chicago, Illinois 60656
(773)-775-1597
WIADOMOSCI
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki
Telephone: (773) 775-1597 I   E-mail: tkosciuszko@hotmail.com